skip to Main Content
Vi på Swetec Hockey vill att du som kund skall känna dig trygg i kontakten med oss och hur vi hanterar uppgifter om dig. Vi hanterar och behåller enbart uppgifter som är relevanta för vår verksamhet och i syfte att upprätthålla god kundservice och för att kunna kommunicera med dig.

Personuppgifter

Exempel på personuppgifter som vi samlar in kan vara namn, adress, e-post, telefonnummer, m.m.

Register

Finns du i Swetec Hockey register så har du rätt att få information om vilka uppgifter som finns och hur vi hanterar dem. Vi lämnar inte ut denna information till tredje part om inte ändamålet kräver det. Ett exempel när vi behöver lämna ut uppgifter kan vara till speditör i samband med leverans.

Säkerhet

Vi har rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt och för att skydda de personuppgifter vi håller. Vi delar inte med oss till tredje part om inte ändamålet kräver det. Kontinuerlig uppdatering av våra system görs och anpassade säkerhetssystem.

Insamling av personuppgifter

Vi tar in personuppgifter i samband med köp i vår e-butik, för att kunna fullfölja vårt åtagande och leverera till dig som kund. Samma sak gäller även de kunder som ringer in sina beställningar. Vi får även in intresseanmälningar från kunder som vill ha vårt nyhetsbrev.

Utskick

Vi genomför emellanåt utskick med information om Swetec Hockey verksamhet samt aktuella erbjudanden. Önskar du inte ta del av denna information så kan du avanmäla dig från dessa genom att klicka i länken längst ner på aktuellt utskick.

Ansvarig

Swetec Hockey är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på info@swetechockey.com